Inspectie Klimmateriaal

Elk jaar vallen er veel mensen van een ladder of een steiger. Gebrek aan kennis van het klimmaterieel of het verkeerde gebruik hiervan zijn meestal de oorzaak van deze ongevallen. Door het te laten keuren van uw klimmateriaal kunt u aantonen dat u veilige arbeidsmiddelen ter beschikking stelt aan uw werknemers.

Keuringen en inspectie aan trappen en ladders worden door TOP inspectie uitgevoerd volgens de norm NEN 2484 en/of het besluit draagbaar klimmaterieel. Rolsteigers hoger dan 2,5m werkhoogte inspecteren wij volgens de norm NEN-EN 1004. Hiermee voldoet u als werkgever aan de gestelde eisen van de ARBO-wetgeving.