Keuring klimmateriaal door TOP Inspectie

Is uw klimmateriaal toe aan inspectie? Onze professionele inspecteurs zorgen ervoor dat uw ladders, steigers, en rolsteigers voldoen aan de hoogste veiligheidsnormen.  

Waarom keuring van klimmateriaal essentieel is

Jaarlijks zijn er veel ongevallen met ladders en steigers. Onvoldoende kennis over klimmateriaal of verkeerd gebruik zijn vaak de oorzaken. Door uw klimmateriaal te laten keuren, toont u aan dat u veilige arbeidsmiddelen ter beschikking stelt aan uw werknemers en hun welzijn serieus neemt. 

Onze keuringen en inspecties van klimmateriaal 

Bij TOP Inspectie voeren we keuringen en inspecties uit volgens strikte normen om ervoor te zorgen dat uw klimmateriaal voldoet aan de hoogste veiligheidseisen. 

  • NEN 2484 en Besluit Draagbaar Klimmaterieel: Keuringen en inspecties aan trappen en ladders worden uitgevoerd volgens de norm NEN 2484 en/of het Besluit Draagbaar Klimmaterieel. Hiermee voldoet u als werkgever aan de ARBO-wetgeving. 
  • NEN-EN 1004: Rolsteigers met een werkhoogte hoger dan 2,5 meter inspecteren wij volgens de norm NEN-EN 1004, wat essentieel is voor veilig werken op hoogte. 

Voordelen van keuring klimmateriaal

Zorgvuldigheid in het waarborgen van de veiligheid op de werkvloer is cruciaal, met name bij het gebruik van klimmateriaal. Door ervoor te zorgen dat uw ladders, steigers en rolsteigers regelmatig en volgens de geldende normen worden gekeurd, voorkomt u ongevallen en zorgt u voor volledige wettelijke conformiteit.  

Deskundige Inspecteurs

Onze inspecteurs zijn gecertificeerd en hebben ruime ervaring in het keuren van klimmateriaal.

Normconform

Wij keuren volgens geldende normen, waardoor u voldoet aan wettelijke eisen en veiligheidsstandaarden.

ARBO-Compliant

Door onze keuringen voldoet u als werkgever aan de gestelde ARBO-wetgeving.

Overzichtelijke rapportage

Na elke keuring ontvangt u een duidelijk rapport.

Meer weten over keuring klimmateriaal? Neem contact op! 

Neem contact op met TOP Inspectie voor meer informatie over keuringen van klimmateriaal, een vrijblijvende offerte of het inplannen van een afspraak. Kies voor veiligheid op hoog niveau met TOP Inspectie!

    DEKRA SCIOS Gecertificeerd

    25 jaar ervaring

    NEN 3140, NEN 1010 en NTA 8220

    Scroll naar boven