• elektro-2
  • elektro1

Elektrische installaties

Door de elektrische installaties in uw bedrijf regelmatig te laten keuren, kunt u bedrijfsongevallen voorkomen. Een ongeluk zit in een klein hoekje. Jaarlijks lopen honderden werknemers (ernstig) letsel op door te werken met ondeugdelijke installaties en gereedschap. Bedrijfsschade, zoals brand door technische storingen en kortsluiting, is vaak een grote klap voor uw bedrijf en kan flink in de papieren lopen.

Top inspectie inspecteert uw installaties waardoor potentiƫle defecten opgespoord en word de kans op bedrijfsschade beperkt. Bij deze inspectie wordt ook gekeken of uw bedrijf voldoet aan de eisen die de Arbo-wet stelt. Verzekeringsmaatschappijen leggen vaak ook in hun polisvoorwaarden vast dat de verzekeringsnemer moet voldoen aan de eisen in de Nederlandse wetgeving, dus ook aan de eisen gesteld in de Arbo-wet.

In de Arbo-wet is vastgelegd dat iedere werkgever verantwoordelijk is voor de veiligheid en gezondheid van zijn werknemers. Ook is vastgelegd dat iedere gebouweigenaar verantwoordelijk is voor de veiligheid van zijn elektrotechnische installatie. Als bij calamiteiten blijkt dat een werkgever of gebouweigenaar geen preventieve maatregelen heeft getroffen, kan hij aansprakelijk worden gesteld. De arbeidsinspectie controleert en inspecteert de Arbo-wet en kan ingrijpen, boetes opleggen en zelfs werken stilleggen of ondernemingen sluiten bij grove nalatigheid.

De eisen op het gebied van veiligheid en gezondheid staan vermeld in de Arbo-wet. De NEN 1010, NTA 8220 en NEN 3140 geven richtlijnen voor veilig werken binnen de kaders van deze wet. Zijn panden uw eigendom dan vallen deze dus onder de NEN 1010, NTA 8220 en NEN3140. Zijn panden niet uw eigendom dan ligt de verantwoordelijkheid bij de eigenaar en zal deze moeten zorgdragen voor de veiligheid. Bij bestaande bouw is de NEN3140 en bij nieuwbouw de NEN1010 van toepassing. NTA 8220 voorziet in een methode voor het beoordelen van elektrisch materieel op brandrisico’s. Thermografisch onderzoek is onderdeel van deze beoordeling.

Wij keuren alles volgens de NEN 3140 en/of NTA 8220 bij bestaande installaties en volgens de NEN1010 bij nieuwe installaties. Na elke inspectie van TOP v.o.f. krijgt u een volledig uitgewerkt rapport, met alle meetgegevens, bevindingen en aanbevelingen van de elektrotechnische installatie. Dit rapport is voor u administratie en kan op verzoek van controlerende instanties getoond worden.