Door uw elektrische installaties regelmatig te laten keuren, kunt u bedrijfsongevallen voorkomen en aanzienlijke schade aan uw bedrijf voorkomen. Jaarlijks lopen honderden werknemers (ernstig) letsel op door te werken met ondeugdelijke installaties en gereedschap. Top Inspectie biedt inspecties aan die potentiële defecten opsporen en de kans op bedrijfsschade beperken. Tijdens deze inspectie wordt er ook gekeken of uw bedrijf voldoet aan de eisen van de Arbowet en verzekeringsmaatschappijen, die vaak vastleggen dat u moet voldoen aan de Nederlandse wetgeving en de eisen van de Arbo-wet.

De Arbowet stelt dat iedere werkgever verantwoordelijk is voor de veiligheid en gezondheid van zijn werknemers, evenals iedere gebouweigenaar voor de veiligheid van zijn elektrotechnische installatie. Bij calamiteiten kan een werkgever of gebouweigenaar aansprakelijk worden gesteld als er geen preventieve maatregelen zijn getroffen. De eisen op het gebied van veiligheid en gezondheid staan vermeld in de Arbo-wet, waarbij de NEN 1010 en NEN 3140 richtlijnen geven voor veilig werken binnen de kaders van deze wet.

Als uw panden uw eigendom zijn, dan vallen deze onder de NEN 1010 en NEN 3140. Als dit niet het geval is, ligt de verantwoordelijkheid bij de eigenaar om voor de veiligheid te zorgen. Bij bestaande bouw is de NEN 3140 van toepassing en bij nieuwbouw de NEN 1010. Top Inspectie biedt hiervoor een SCIOS SCOPE 8 aan. Ook biedt Top Inspectie SCOPE 10 inspecties aan, waarbij een Scope 10-bevoegde inspecteur de elektrische installatie inspecteert volgens de richtlijnen van NTA 8220, die specifiek gericht is op het signaleren van brandrisico’s veroorzaakt door de elektrische installatie en de daarop aangesloten apparatuur.

Na elke inspectie van Top Inspectie ontvangt u een volledig uitgewerkt rapport met alle meetgegevens, bevindingen en aanbevelingen voor uw administratie en om te tonen aan controlerende instanties. Onze inspecties zijn gecertificeerd, waarbij de omvang vastligt en de medewerkers getoetst worden op zowel kennis als vaardigheden. Een bevoegdheid voor Scope 8 of een diploma Scope 8, 10 en 12 is vereist om inspecties uit te voeren bij een SCIOS gecertificeerd bedrijf.

Scroll naar boven