Scios Scope 8 keuring

Bent u op zoek naar een betrouwbare partner voor uw Scope 8 keuringen? Zoek niet verder! TOP inspectie staat klaar om u uw elektrische installaties te inspecteren en te beheren volgens de geldende normen en voorschriften.

Wat is Scope 8? 

Het inspectieprotocol voor Scope 8 is geïnitieerd door Stichting SCIOS, de belangrijkste brancheorganisatie voor certificatieregelingen met betrekking tot elektrische installaties en apparatuur. De SCIOS Scope 8 keuring is specifiek ontworpen om aan de veiligheidsnormen voor elektrische installaties te voldoen, zoals vastgelegd in de Arbowet en is gebaseerd op de NEN 3140.

Deze normen stellen dat uw elektrische installaties veilig moeten zijn voor iedereen die ermee in aanraking komt. De Scope 8 inspectie richt zich dus op het waarborgen van persoonlijke veiligheid binnen uw pand. Door een SCIOS Scope 8 inspectie en keuring uit te laten voeren, maakt u deze veiligheid aantoonbaar.  

Voor wie is een Scope 8 keuring? 

Wanneer uw medewerkers met elektrische installaties werken, bent u vanuit de Arbowet verplicht om periodiek een Scope 8 keuring te laten uitvoeren. De keuring is van toepassing op diverse soorten elektrische installaties en is dus niet alleen relevant voor bedrijfseigenaren, maar ook voor installatieverantwoordelijken en NEN 3140 keurmeesters.  

Waarom een SCIOS Scope 8 keuring? 

Een SCIOS Scope 8 keuring is van essentieel belang om te voldoen aan de strenge veiligheidsnormen die door overheden en verzekeringsmaatschappijen worden opgelegd. Het draagt bij aan een veilige werkomgeving en minimaliseert de risico’s van elektrische installaties voor iedereen binnen uw pand. 

Bovendien biedt een SCIOS Scope 8 keuring u de mogelijkheid om de betrouwbaarheid en efficiëntie van uw installaties te verbeteren. Eventuele gebreken worden tijdig geïdentificeerd, waardoor preventief onderhoud mogelijk is. Kortom, een SCIOS Scope 8 keuring is niet alleen een wettelijke verplichting maar ook een strategische investering in de veiligheid en prestaties van uw installaties. 

Onze SCIOS Scope 8 keuringen 

Onze SCIOS-gecertificeerde experts voeren gedetailleerde Scope 8 keuringen uit om ervoor te zorgen dat uw installaties voldoen aan de geldende normen en voorschriften. Wij maken gebruik van de nieuwste inspectietechnologieën om betrouwbare data te verzamelen. 

Na afloop ontvangt u een gedetailleerd inspectierapport met mogelijk gevonden risico’s en aanbevelingen voor het verbeteren van uw installaties. Uiteraard voldoen onze keuringen ten alle tijden aan de eisen van verzekeringsmaatschappijen. 

Scope 8 inspectie: onze aanpak 

Onze Scope 8 inspectie omvat een grondige beoordeling van uw installaties én meer: 

 • Visuele inspectie van schakel- en verdeelinrichtingen. 
 • Metingen en beproevingen van de elektrische installatie. 
 • Infraroodopnames van al u verdelers en/of onderverdelers 
 • Gedetailleerd inspectierapport. 
 • SCIOS SCOPE 8 verklaring t.b.v. de verzekering 
 • Beoordeling van herstelwerkzaamheden  

Meer weten over de Scope 8 keuring

Meer weten over de SCIOS Scope 8 keuring? Neem contact met ons op voor meer informatie, een vrijblijvende offerte of het maken van een afspraak!  

  DEKRA SCIOS Gecertificeerd

  25 jaar ervaring

  NEN 3140, NEN 1010 en NTA 8220

  Scroll naar boven